Graduate Students

[1] Ph.D. Students under Supervision
  Hongze Ma

[2] Master's Students under Supervision
  Fengshuang Du
  Kaiqiang Zhang
  Longyu Han
  Yanbin Gong

  [3] Postdoctoral Fellows and Visiting Professors Supervised
  Ms. Yanjin Wang
  Dr. Ting Lei
  Dr. Avijit Basu
  Prof. Yuehui She
  Prof. Wanguo Hou

  Dr. David Gu
  Dr. Tony Yan

[4] Ph.D. Students Supervised
  Xinfeng Jia
  Peng Luo
  Bin Yan
  Nattawan Kladkaew
  Daoyong Yang
  Chaodong Yang

[5] Master's Students Supervised
  Zeya Li
  Lixing Lin
  Pengcheng Hou
  Chuangzhong Wang
  Meng Cao
  Hongyang Wang
  Tao Jiang
  Xiaozhu Gong
  Suxin Xu      
  Mohammad Derakhshanfar
  Shiyang Zhang
  Xiaoqi Wang
  Tobechi Okwuonu
  Samane Moghadam
  Morteza Nobakht
  Hongmei Zhang
  Xuefeng Zhang
  Asok Kumar Tharanivasan
  Jingquan Li
  Wei Wang

[6] Co-op and Undergraduate Students and International Exchange Students Supervised
  Tyson Affleck
  Matthew Steen
  Vadim Adam Stafievsky
  Wipawee Sithipaed
  Prachya Junnasaksri

[7] Undergraduate Students under Supervision or Supervised for Their 4th-Year Engineering Projects
  Joel Hanna
  Tyler Bryck
  Jared Brick
  Duoyuan Wu
  Yizhen Ma
  Luoyilang Ke
  Xinghao Chen
  Muele Igbara
  Tyson Willms
  Ghazi Ashrafi
  Zach Chorneyko
  William Putland
  Craig Cikaluk
  Colton Enion
  Tyson Affleck
  Bryan Ruether
  Evan Wild
  Nasir Hassan
  Chris Purtill
  Felipe Ramos
  Lee Kuruliak                                 
  Reid Munro                              
  Rob Parillo                                       
  Nick Tumu                                      
  Jarett Wright                                  
  Heather Pelensky                            
  Ryan Tracy                                     
  Brent Bashutski                              
  Rob Kopitar                                   
  Darren Wanner                                
  Nicole Jones                                  
  Warren Orban                                 
  Paul Baker                                      
  Vanessa Rauw                                
  Carolyn Selinger                              
  Michael Carteri                                
  Shani Steinhubl                         
  Shelise Berteig                                  
  Jody Frostad                                    
  Rebecca Young                                
  Jody Herauf                               
  Ryan Genyk                                      
  Craig Bryksa                                      
  Chad Englot                                        
  Jaret Sprott             

 

 

 

 

  
(2013-Present)


(2013-Present)
(2013-Present)
(2012-Present)
(2012-Present)


(2014-Present)
(2013-2014)
(2009-2009)
(2008-2009)
(2003-2004)
(2000-2001)
(2000-2001)


(2009-2014, co-supervised with Dr. Fanhua Zeng)
(2003-2008)
(2007-2008, a visiting Ph.D. student from China)
(2006-2007, a visiting Ph.D. student from Thailand)
(2001-2005, Co-supervised with Dr. P. Tontiwachwuthikul)
(2001-2005)


(2011-2014)
(2011-2014)
(2011-2014)
(2011-2014)
(2010-2013)
(2011-2013,co-supervised with Dr. Fanhua Zeng)
(2010-2013,co-supervised with Dr. Fanhua Zeng)
(2010-2013)
(2010-2012, co-supervised with Dr. Fanhua Zeng)
(2009-2012)
(2008-2011)
(2008-2010)
(2008-2010)
(2005-2007)
(2005-2007)
(2003-2007)
(2004-2006)
(2002-2004)
(2001-2003)
(2001-2003)


(2009-2010)
(2008)
(2005)
(2005)
(2005)


(Supervisor, 2013-2014)
(Supervisor, 2013-2014)
(Supervisor, 2013-2014)
(Supervisor, 2013-2014)
(Supervisor, 2013-2014)
(Supervisor, 2013-2014)
(Supervisor, 2013-2014)
(Co-supervisor, 2013-2014)
(Co-supervisor, 2013-2014)
(Co-supervisor, 2013-2014)
(Co-supervisor, 2012-2013)
(Co-supervisor, 2012-2013)
(Co-supervisor, 2011-2012)
(Co-supervisor, 2011-2012)
(Supervisor, 2010-2011)
(Supervisor, 2010-2011)
(Co-supervisor, 2010-2011)
(Co-supervisor, 2010-2011)
(Supervisor, 2009-2010)
(Co-supervisor, 2009-2010)
(Co-supervisor, 2009-2010)
(Co-supervisor, 2009-2010)
(Co-supervisor, 2009-2010)
(Co-supervisor, 2008-2009)
(Co-supervisor, 2008-2009)
(Co-supervisor, 2007-2008)
(Co-supervisor, 2007-2008)
(Co-supervisor, 2006-2007)
(Co-supervisor, 2006-2007)
(Co-supervisor, 2006-2007)
(Supervisor, 2005-2006)
(Co-supervisor, 2002-2003)
(Co-supervisor, 2002-2003)
(Supervisor, 2001-2002)
(Supervisor, 2001-2002)
(Supervisor, 2001-2002)
(Supervisor, 2001-2002)
(Supervisor, 2001-2002)
(Supervisor, 2001-2002)
(Co-supervisor, 2001-2002)
(Co-supervisor, 2001-2002)
(Co-supervisor, 2001-2002)
(Co-supervisor, 2001-2002)
(Co-supervisor, 2001-2002)
(Co-supervisor, 2001-2002)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 
 
Copyright 2014, Dr. Peter Gu's Research Group, University of Regina. All rights reserved.
This WWW page is an official communication of Dr. Peter Gu's Research Group, Petroleum Systems Engineering, Faculty of Engineering and Applied Science,
University of Regina, 3737 Wascana Parkway, Regina, Saskatchewan S4S 0A2, Canada